2
مجموعه "قهرمانان کوچک کربلا" به زبان ساده و برای آشنایی مختصر با زندگی قاسم بن حسن (ع) و عبدالله بن حسن (ع) و نقش ایشان در حادثه کربلا در قالب داستان به طبع رسیده است.
ارسال دیدگاه