3
آمریکا به عنوان کشوری که به برابری، آزادی و ارزش‌های ادعایی خود افتخار می‌کند اما با این وجود تناقضات زیادی در سیستم عدالت کیفری آن وجود دارد.
ارسال دیدگاه