4
تکریم و معارفه جانشین رئیس سازمان بسیج، ارتقاء برد موشک‌های بالگردی هوانیروز، تکذیب بستری شدن رئیس دفتر رهبری، بررسی دانشجویان ستاره‌دار، حق تجمعات اعتراضی و پرونده سپنتا نیکنام در معاونت حقوقی رئیس جمهور، سفرهای خارجی نمایندگان شخصی است یا کاری؟، پرونده سعید مرتضوی در اختیار ضابطین، طرح ترافیک تهران در دستور کار کمیسیون شهرداری‌های دیوان عدالت اداری و... گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز یک شنبه، بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۷است.
ارسال دیدگاه