4
انسان عاشق، هیچ حقی را ضایع نمی‌کند، حق الله، حق الناس و حق الطبیعت در طیف جمادات، نباتات و حیوانات، همه و همه را مراعات می‌کند.
ارسال دیدگاه