5
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در مراسم اختتامه کارگاه آموزشی پلیس امنیت اخلاقی پایتخت، حوزه امنیت اخلاقی را حوزه‌ای حساس دانست و گفت: این حوزه نیاز به انسان‌هایی با تدبیر دارد.
ارسال دیدگاه