4
در دقیقه 61 بازی نعمتی در حوالی محوطه جریمه به زمین خورد و داور خطا گرفت اما پرسپولیسی ها اعتقاد دارند در این صحنه باید پنالتی گرفته می شد.
ارسال دیدگاه