8
عضو هیات‌مدیره بانک تجارت: ارز درمانی و دانشجویی متقاضیان بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی در واحدهای ارزی این بانک پرداخت می‌شود.
ارسال دیدگاه