3
فرهنگ و هنر در هفته‌ای که گذشت با اخبار و حشیه های فراوانی روبرو بود که از جمله مهمترین آنها می توان به مشخص شدن گروه بازیگران فیلم سینمایی "رد خون" اشاره کرد.
ارسال دیدگاه