7
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور استراتژی جدید آمریکا علیه ایران را «جنگ ترکیبی» دانست و گفت: پیشرفت تکنولوژی و فضای سایبری باعث کاهش کنترل دولت و افزایش تهدیدات شده است.
ارسال دیدگاه