5
رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا گفت: ملاصدرا معتقد است همه موجودات عالم درک دارند. چیزی که از آن با عنوان تسبیح یاد می شود. در خود انسان هم یک ارتباط ذاتی با عقل فعال وجود دارد.
ارسال دیدگاه