25
آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد در رونمایی کتابش با نام «مکتب اجتهادی آخوند خراسانی» گفت: ای کسانی که از عمامه و لباس روحانیت گله‌مندید ولی بدانید که یک روز روحانیت دموکراسی را برای شما خواست.
ارسال دیدگاه