4
خانم کارکوب به هدف خود عشق داشته است. این مادر از زندگی و داشته‌های خود در مسیر این هدف گذشت. ایشان فرزندان خود را نیز در این مسیر تقدیم کردند.
ارسال دیدگاه