7
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما با همسایگانمان مشکلات مهمی نداریم گفت: برخی از آن‌ها مغرضانه عمل می‌کنند و با بسیاری از همسایگان که حدود ۱۵ کشور می‌شوند رابطه داریم و گفتگو می‌کنیم و کار اقتصادی انجام می‌دهیم.
ارسال دیدگاه