2
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: جامعه ایران به صورت متحد در مقابل فشار‌های آمریکا ایستاده است و سعی می‌کند با توجه به منابع و امکانات داخلی، کمک کشور‌های دوست و همچنین سازوکار اروپایی بر این مشکلات غلبه کند.
ارسال دیدگاه