5
هند در ماه گذشته با پس زدن عربستان سعودی، بیشترین نفت خام مورد نیاز پالایشگاههای خود را از عراق وارد کرد.
ارسال دیدگاه