4
بانک پاسارگاد از ارتقا و به‌روزرسانی پایگاه داده سامانه کارت بانک و سامانه سوئیچ‌ کارت این بانک خبر داد.
ارسال دیدگاه