4
برای خرید انواع میوه در میادین میوه و تره بار باید از 2 هزار تا 26 هزار تومان هزینه کرد.
ارسال دیدگاه