2
سرانجام در ضربات پنالتی، صنعت نفت آبادان موفق شد با درخشش دروازه بانش در ضربات پنالتی به مرحله بعد صعود کند.
ارسال دیدگاه