3
ثبت موارد بیشتر ابتلای کودکان به بیماری فلج اطفال، موجب نگرانی وزارت صحت بهداشت و صندوق مراقبت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) شده ‌است.
ارسال دیدگاه