6
منوچهر محمدی ارائه دهنده کرسی مدیریت بحران در جمهوری اسلامی گفت: مکتب، رهبری و توده‌های مردم عناصری مهم در تداوم انقلاب اسلامی بودند که این عناصر در همه بحران‌ها کارآمد بوده است.
ارسال دیدگاه