2
فرمانده مرزبانی کشور با اشاره بر اهتمام دولت و مجلس بر تقویت یگان‌های مرزی، گفت: تحکیم روابط دیپلماسی برای برخورد با قاچاق و کنترل مرز‌های مشترک در دستور کار دو کشور ایران و پاکستان قرار دارد.
ارسال دیدگاه