5
رایزن فرهنگی عراق در ایران گفت: حدود 70 درصد از دانشجویان خارجی که در ایران در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند، عراقی هستند.
ارسال دیدگاه