2
سرهنگ نوروزی رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفت:هیچ دستوری مبنی بر ممنوع الکاری معتمدی صادر نشده است.
ارسال دیدگاه