3
سرپرست سازمان اورژانس کشور با سرکنسول ایران در نجف دیدار و گفتگو کرد.
ارسال دیدگاه