15
همرمان با آعاز مراسم باشکوه قرائت دعای پر‌فیض عرفه نیرو‌های اورژانس در کنار شرکت کنندگان حضور دارند.
ارسال دیدگاه