4
سخنگوی ائتلاف "دولة قانون" به رهبری مالکی اعلام کرد که تعداد صندلی های یک حزب و ائتلاف در پارلمان تأثیر چندانی در تشکیل دولت آینده ندارد بلکه این رهبران تاریخی هستند که محرک اصلی تشکیل دولت هستند.
ارسال دیدگاه