5
تجربه موفق خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف علی‌الخصوص بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله‌زده غرب کشور طی سال گذشته، برگزاری رزمایش‌های پزشکی و درمانی در مناطق محروم کشور و همچنین ساخت مراکز درمانی و بهداشتی در مراکز استان‌ها توسط سپاه، بسیج و ارتش، سبب شده که متولیان امور بهداشتی و درمانی کشور بازویی توانمند و موثر را در کنار خود حس کنند.
ارسال دیدگاه