2
کشور کنیا در حال اجرای پروژه‌ای جالب به منظور کاشت درخت بیشتر در این منطقه است.
ارسال دیدگاه