5
سخنگوی هیئت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه ثبت حقوق مقامات، مدیران و نمایندگان تا دو ماه آینده رونمایی و حقوق‌ها بر روی این سایت قرار می‌گیرد.
ارسال دیدگاه