4
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه دشمن دست از توطئه علیه کشور نخواهد کشید، حفظ هوشیاری، تاکید بر وحدت و همچنین اقتدار نیرو‌های مسلح را سه ابزار مهم برای مقابله با دشمن برشمرد.
ارسال دیدگاه