5
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح استقبال از مهر ماه ۹۷ در شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، با حضور معاونان و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد.
ارسال دیدگاه