7
با افزایش مصرف بنزین در ماه‌های گذشته صحبت‌ها پیرامون سهمیه بندی بنزین یا افزایش نرخ آن از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، به همین خاطر بازار در انتظار تصمیمات اتخاذ شده برای آن است.
ارسال دیدگاه