3
معاون وزیر صنعت گفت: در موضوع تحریم، به صراحت از بخش فولاد نام برده شده، اما خوشبختانه مجموعه تلاش مدیران و کارکنان صنعت فولاد سبب افزایش تولید و صادرات ایران شده است.
ارسال دیدگاه