3
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از تجارت خارجی کشور تراز تجاری ایران با ترکیه به منفی ۳۷۸ میلیون دلار رسید.
ارسال دیدگاه