5
برای خرید موتور سیکلت صفر کیلومتر اس وای ام، ۱۸۰ مدل سال ۱۳۹۷ باید در حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنید.
ارسال دیدگاه