4
امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرموده‌اند: بزرگترین حسرت‌ها در روز قیامت، حسرت خوردن مردی است که مالی را به ناروا گردآورده و آن را شخصی به ارث برد که در اطاعت خدای سبحان بخشش کرده و با آن وارد بهشت شود، و گردآورنده اولی وارد جهنم گردد.
ارسال دیدگاه