4
سخنگوی دولت آلمان امروز دوشنبه گفت، برلین همچنان معتقد است نظام بشار اسد باید در خاتمه روند صلح جایگزین شود اما به این حقیقت اذعان کرد که تحقق این مساله در کوتاه مدت غیر ممکن است.
ارسال دیدگاه