27
محمدرضا براری به خاطر اتفاقی که در ترکمنستان رخ داد و باعث مصدومیت وی شد انواع و اقسام صحبت‌ها را علیه سرمربی تیم ملی انجام داد.
ارسال دیدگاه