6
برای نخستین بار در ایران گروه صنعتی اسکندری به عنوان واحد صنعتی برگزیده خانه صنعت در سال ۹۵ دستگاه‌های جوجه کشی را با قابلیت هوش مصنوعی و منطق فازی برای کنترل دما و رطوبت تولید می‌کند.
ارسال دیدگاه