4
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در جریان پاکسازی محل‌های پر خطر تهران ۷ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند که اقدام به توزیع شیشه و گل در بین دانش آموران می‌کردند. از این متهمان ۱۰ کیلو شیشه و ۱۴ کیلو گیاه گل‌تر کشف و ضبط شده است.
ارسال دیدگاه