4
سرپرست اورژانس کشور گفت: طی هفته گذشته در مجموع ۴۱۱ حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC) ثبت شد.که در پی این حوادث ۱۷۲۸ نفر مصدوم شدند.
ارسال دیدگاه