7
ماریا تقی زاده طبرسی همسر مرحوم فرشید هکی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: روز گذشته پس از احراز هویت، مشخص شد که جنازه متعلق به همسرم فرشید هکی است.
ارسال دیدگاه