3
دبیر اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران طرح پیش فروش لوازم خانگی را یک طرح کارشناسی توصیف کرد و گفت: این طرح از جمله مواردی به شمار می‌آید که می‌تواند در مقطع فعلی حباب قیمتی حوزه لوازم خانگی را بگیرد.
ارسال دیدگاه