13
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.
ارسال دیدگاه