4
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تغییر قیمت بلیط پرواز‌ها گفت: نرخ پرواز‌های داخلی افزایش بسیار زیادی خواهد یافت.
ارسال دیدگاه