1
پدیده ایرانی مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان هدفش در سال های آینده را مدال طلا عنوان می کند. 
ارسال دیدگاه