3
وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگوی با وزیر خارجه آمریکا، تحریم های جدید آمریکا علیه مسکو را غیر منطقی دانست.
ارسال دیدگاه