5
وزیر خارجه آلمان گفت آلمان نباید برای مشارکت در اقدام نظامی در سوریه تحت فشار قرار بگیرد.
ارسال دیدگاه