8
باستان شناسان در آرژانتین توانستند بقای دایناسور که برای ۲۰۰ میلیون سال است را کشف کنند.
ارسال دیدگاه