5
در ساعت 23:22 شب گذشته بعضی از حساب های کاربری شهرداری تهران در شبکه های اجتماعی دچار اختلال و از دسترس خارج شد.
ارسال دیدگاه